عامل شفاف سازی Wort

  • Beer Clarifying Agent

    عامل شفاف سازی آبجو

    عامل شفاف سازی آبجو از بهترین جلبک های دریایی استخراج می شود. به عنوان یک محصول سبز طبیعی ، ایمنی آن توسط سازمان کشاورزی غذایی سازمان ملل پذیرفته شده است. اثر عامل شفاف کننده زنجبیل جذب پروتئین گیاه ، حذف نیتروژن قابل انعطاف ، پاک کردن آبجو و به تعویق انداختن ماندگاری آبجو است. عامل شفاف سازی آبجو دو نوع دارد: گرانول و پودر. این ویژگی های استفاده های ساده ، کم هزینه و اثر واضح را دارد ، و می تواند به طور موثری عدم ...