پودر ژله

  • Jelly Powder

    پودر ژله

    پودر ژله از کاراگینان ، صمغ کونیاک ، گلوکز و سایر مواد اولیه غذایی ساخته شده است ، این یک راه حل مستقیم برای تهیه ژله است. با استفاده از کاراگینان که با مواد دیگر ترکیب شده است ، پودر ژله می تواند از ویژگی های انعقاد ، احتباس آب و لطیف تر شدن ژله باشد. پودر ژله نوعی فیبر غذایی بالا با نیمه فیبر محلول در آب غنی است که عملکرد مراقبت های بهداشتی را در داخل و خارج از کشور تشخیص داده است. این می تواند به طور موثر اتم های فلزات سنگین و رادیواکتیو را از بین ببرد ...