آگار باکتریولوژیک

  • Bacteriological Agar 

    آگار باکتریولوژیک 

    آگار درجه دارویی فوجیان گلوبال اقیانوس از ژلیدیوم به عنوان مواد اولیه استفاده می کند که با روش های پیچیده تر و علمی استخراج می شود و انجام این کار برای انجام بیولوژیک ضروری است. آگار درجه دارویی فوجیان Global Ocean دارای مزایای دمای کم ژل شدن ، شفافیت خوب ، عدم بارش و غیره است. در طی کشت بیولوژیکی ، آگار به عنوان یک ماده انعقادی خوب می تواند محیط باکتری شناسی مایع را به محیط باکتریولوژیک جامد یا نیمه جامد منتقل کند. فرهنگ باکتری شناسی -