آگار اولیگوز

  • Agaro oligosaccharide

    الیگوساکارید آگارو

    بیوتکنولوژی آگارو الیگوساکارید فوجیان جهانی اقیانوس آگارو-الیگوساکارید دارای برخی فعالیت های بیولوژیکی خاص مانند ضد اکسیداسیون ، ضد التهاب ، ضد ویروس و پیشگیری از کولیت و غیره است. به استاندارد ملی و اتحادیه اروپا. Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide نوعی الیگوز با درجه پلیمریزاسیون (DP) 2 ~ 12 پس از هیدرولیز است که دارای دید کم ...